Still going strong, inlägg nummer två.

Tes #2 – Marknader består av mänskliga varelser, inte demografiska segment.

Klurigt värre! Det står att Marknader inte består av demografiska segment. Kan vi då dra slutsatsen att man lika gärna kunnat skriva ”Marknader består av människor”? Enbart för förenklingens skull så gör jag det. Allt är en tolkningsfråga, det här är min tolkning.

Ja, det är människor på marknaden. Om jag ska relatera till gårdagens inlägg så är de människor på marknaden de som för konversationerna på den. Det är människor med individuella behov och individuella krav, även om man som producent av något kan rikta sig till specifika grupper med sin produkt. Exempelvis kvinnor, barn, vänsterhänta, rökare eller entusiaster av olika slag.

Även om samma produkt eller tjänst passar konsumenter på denna marknad så är skälen till varför produkten införskaffas olika och kundernas krav fortfarande individuella. Alla vill inte ha en iPhone bara för att den är trendig utan alla söker specifika egenskaper hos det de köper.

Det jag vill ha sagt är att vi alla är olika och vill olika saker, även om man ibland tror att ett visst demografiskt segment är stereotypt så behöver det inte vara så. Något som kan vara värt att tänka på även om man inte befinner sig på marknaden.