Tes #4 – Vare sig den delger information, en åsikt, ett perspektiv, argumenterar eller gör en humoristisk utvikning, så är den mänskliga rösten vanligtvis öppen, naturlig, otvungen.

Den mänskliga rösten är vanligtvis öppen, naturlig och otvungen.

Människor som inte trivs i den situationen de befinner sig i är nog det undantag som bekräftar regeln, de som har gått på ett antal föreläsningar kan nog hålla med om att det finns människor som inte har den däringa rösten som känns mänsklig utan mera som ett mekaniskt innantilläsande ur en bok.

Bakom skärmen finns det både lösningar och problem. Lösningen är att de som inte trivs så bra som någon som måste prata en massa inför folk, eller ta till orda över huvud taget, kan kontakta stora massor utan att behöva konfronteras med allas fysiska blickar mot dig. Problemet är att det är svårt att uttrycka den där mänskliga rösten på samma sätt då skärmen automagiskt transformerar det du säger till text från en källa som alla inte riktigt kan se och bilda sig en uppfattning om, oavsett om det finns bild, ljud eller video på personen i fråga.