Tes #6 – Internet möjliggör konversationer mellan människor som helt enkelt inte var möjliga i massmediernas tidevarv.

Massmedierna är en enkelriktad kommunikationsväg, där tidningar och TV (Gammelmedia) presenterar en vinklad och riktad bild av händelser och nyheter. De insändare som kan återfinnas i tidningar har granskats och släppts igenom redaktörens ögon, och är därmed en vinkel som tidningen godkänner. Det är detta som vissa felaktigt kallar för censur då de blir frustrerade över att ”Media skriver inte om X ur den här synvinkeln”

Internet är en arena där alla har möjlighet att diskutera med andra människor världen över. De kan utbyta information och åsikter med friheten att alla kan visa upp sin åsikt, oavsett hur politiskt inkorrekt den må vara, dessutom kan de göra detta utan att behöva visa sitt riktiga namn och ansikte om de så önskar.