Tes #8 - In both internetworked markets and among intranetworked employees, people are speaking to each other in a powerful new way.

Yup, kommunixen är awesome nowadays. ;)

Jag skulle kunna sluta där, men what the heck…
Med hjälp av internet kan vi kommunicera så mycket enklare, vi kan skicka video, bilder, ljud, ja allt vi kan lagra digitalt. Man slipper vänta på snigelbrev och kan med hjälp av videosamtal och chatt ge support i realtid, med en visuell bild av problemet.