Tes #12 – There are no secrets. The networked market knows more than companies do about their own products. And whether the news is good or bad, they tell everyone.

Djungeltrumman fungerar alltid, undantagslöst. Om man tittar på internets användarbas så finns det alltid användare som går bortom användarvillkor och avtal för att lära sig mer om sin produkt och vad den kan användas till, jag tänker exempelvis att jailbreakade iPhones och tillfällen där man går förbi kopieringsskydd på mjukvaror eller spelkonsoller är ganska bra exempel på hur användarbasen kan/lär sig mer om produkten än vad utvecklarna av densamma gör.

Då det är naturligt att dela med sig av kunskap så kommer användarna prata om produkten med andra människor, oavsett om det är andra användare, kompisar, föräldrar eller media. Skulle man som person inte kontakta alla dessa så sprider det sig dit genom andra. Det blir svårt att tysta ner en hel marknad som ifrågasätter ett företag, det brukar snarare vara kontraproduktivt.