Tes #13 – What’s happening to markets is also happening among employees. A metaphysical construct called ”The Company” is the only thing standing between the two.

”Företaget” ses som en metafysisk konstruktion då det egentligen består av människor, människor med olika åsikter och värderingar, oavsett om ett företag har en viss åsikt eller policy. Enligt tesen verkar företaget vara ett hinder mellan anställda och marknaden.

Det som ”händer” kommer alltså att läcka ut och oavsett vad ett företag säger (Hey! Asbest är fina grejer det!) så kommer företagets anställda bli del av de däringa diskussionsarenorna där användarna finns, för hör och häpna, de anställda är också med största sannolikhet användare med ett samvete och vilja att hjälpa.