Erik Einarsson

Kommunikation är bildande, kunskap och kommunikation är förutsättningar för bildning.

95 teser – #16

Tes #16 – Already, companies that speak in the language of the pitch, the dog-and-pony show, are no longer speaking to anyone.

Man kan se det på två vis:
Ett: Företagen babblar på gammelgrekiska.
Två: Vi orkar inte ens bry oss om reklam.

Reklamen har dundrat in i hemmen, i Spotify, mellan TV-programmen, Mellan mellan TV-programmen. Hemma är ett ställe där vi lätt bara gör nåt annat när underhållningen temporärt tar en paus, jag tänker närmast på min egen morsa som ofta passar på att vika tvätt när reklamen smyger sig in i TV-pauserna.

Resultatet blir att vi höjer volymen på reklamen (att kolla på TV sena kvällar/nattetid är apfrustrerande) för att ”vi ska tamejsjutton få dig att lyssna!” *gormar vidare om tvättmedel*. De som inte ser problemet med att skrika högre är också dom som försvinner i sorlet av vår vän volymkontrollen, inte bara den fysiska utan även den mentala, den som sorterar bort onödigt brus.


3 kommentarer

  1. Mitt svar på tesen är att numera sprider _kunden_ reklamen och blir på vägen själv en produkt (en reklamtjänst med förtroendetillägg).

  2. EnRIz

    16 januari, 2012 at 06:07

    Precis, därför är det viktigt att man håller sig väl med sin användarbas. :)
    Skrev lite om det i tidigare teser.

  3. Jag tycker inte att andra dergor e4n cannabis ska avkriminaliseras. Kanske de4rff6r att jag knappt vet ne5gonting om dem, bortsett fre5n det man le4rt sig i skolan (…).En legalisering av cannabis skulle innebe4ra att man tar kontroll f6ver drogen. Man tar kontroll f6ver vilka som fe5r kf6pa, se4lja och anve4nda den. Man tar kontroll f6ver att inga pengar ge5r till brottslighet. En vanlig missuppfattning verkar vara att om man avkriminaliserar eller legaliserar en drog se5 sle4pper man den fri – det ste4mmer ju verkligen inte. Titta pe5 alkohol och vilket regelverk som omfattar den drogen idag. Tobak ockse5 ff6r den delen. Cannnabis skulle kunna se4ljas pe5 liknande vis, med e5lderskontroller och liknande. Vad blir egentligen be4ttre av att ste4mpla knarkare som kriminella? Att se4tta dem i fe4ngelse eller ge dem bf6ter? ”He4r fe5r du ff6r att du skadar dig sje4lv, din je4vel!”… liksom. Ja, i ff6rebyggande syfte ff6rste5r jag… Men kan man verkligen ha lagar som arbetar endast i ff6rebyggande syfte, och sedan fe5r stf6rre konsekvenser ff6r de individer som drabbas av lagen?Straffet fe5r aldrig vara ve4rre e4n brottet, var det ne5gon som sa. Precis se5 tycker jag om cannabis. Att rf6ka eller e4ta cannabis e4r ff6r de flesta me4nniskor relativt ofarligt. Rf6ker man cannabis fe5r man ff6rr eller senare lungproblem. Det se4ger sig sje4lvt att det inte e4r bra att fe5 rf6k i lungorna, oavsett vad det kommer ifre5n. Det lustiga i sammanhanget e4r att me5nga cannabisrf6kare drar sig ff6r att blanda ut med tobak – ff6r att tobak e4r farligt… De4remot, e4ter man cannabis… Ja, de5 ke4nner jag inte till ne5gra allvarliga konsekvenser f6verhuvudtaget.Jag rekommenderar dig att du tar och le4ser lite forskningsrapporter om cannabis. Ff6reslagsvis den kanadensika senatens, samt e4ven det brittiska underhusets. Ingen me4nniska har ne5gonsin df6tt av cannabis.I Sverige df6r tusentals e5rligen av alkohol.Dags att te4nka om?(ff6r att df6 av cannabis me5ste man fe5 i sig ett halvt kilo gre4s med 15% THC (se4llsynt med se5 starkt), och det e4r endast mf6jligt att fe5 i sig en se5 stor me4ngd intravenf6st – ne5got som ingen ne5gonsin har sysslat med.)

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2018 Erik Einarsson

Tema av Anders NorenUpp ↑