Tes #17 – Companies that assume online markets are the same markets that used to watch their ads on television are kidding themselves.

Företagen som gör på det här viset missar en hel del av kommunikationen som pågår, mer specifikt hur konsumenterna pratar över huvudena på företagen. De blir leverantörer och sen sköter användarbasen resten.