Tes #22 – Getting a sense of humor does not mean putting some jokes on the corporate web site. Rather, it requires big values, a little humility, straight talk, and a genuine point of view.

Företagen måste skaffa sig social komptens, något Apple faktiskt lyckats bra med då de lyckas sälja väldigt dyra telefoner till väldigt många. Det gäller att faktiskt arbeta utifrån de där värdena ovanför, eller åtminstone verka som man gör det.