Tes #23 – Companies attempting to ”position” themselves need to take a position. Optimally, it should relate to something their market actually cares about.

Det finns en poäng här, företag måste ta ställning som är relevant för kunden. Om Microsoft går ut och säger att de är för homoäktenskap så kan nog de flesta undra ”varför då?”.

Så länge det finns ett skäl till att stå för något som inte är en självklarhet (VI ÄR EMOT VÅLD EVERYBODY!), och kunderna faktiskt anser det vara av vikt för att införskaffa sig deras produkter så är det ett viktigt ställningstagande.

Det visar att företagen har moral och samvete, något som tar dem ett steg närmre den däringa mänskliga rösten vi snackade om tidigare.