Tes #24 – Bombastic boasts—”We are positioned to become the preeminent provider of XYZ”—do not constitute a position.

Det handlar om att ta ställning, inte att skrika att man ska bli bäst på XYZ.

Man måste försöka förstå att det är en utväg då det är svårt att ena ett helt företag, eller i alla fall styrelse och aktieägare, kring en viss ståndpunkt. Därför är det väldigt mycket enklare att säga att ”vi ska göra den bästa XYZ!”, det klirrar i kassan och alla ser dollartecken i ögonen.

Att säga att man är bäst är en marknadsteknisk strategi, men knappast ett ställningstagande i någon fråga.