Tes #26 - Public Relations does not relate to the public. Companies are deeply afraid of their markets.

PR är något man som företag skapat för att man måste, man vill visa upp sig från sin bästa sida och då är det fördelaktigt att själv styra vilka budskap man vill ge. Man målar upp en bild av hur allt är bra, man vill inte bli för personliga och ge insyn i vad man faktiskt gör bakom de däringa kulisserna. En magier avslöjar aldrig sina tricks.