Tes #27 - By speaking in language that is distant, uninviting, arrogant, they build walls to keep markets at bay.

Man vill ha kontroll över saker och ting, det gäller även företag på marknaden. Genom att exempelvis iföra ”Online Pass” för dataspel så kan man kontrollera begagnatmarknaden också, oavsett hur taskigt det må vara.

Man kontrollerar marknaden och kunderna genom sina produkter och deras funktioner. Detta kan leda till att vissa kunder blir arga och undrar ”Varför lyssnar de inte på oss?”.